O firmě - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

O firmě

Katalog > O firmě
   Konstrukční kancelář Jiří Štěpán vznikla v roce 1997 jako konstrukční a vývojová kancelář zaměřená na řídící systémy vakuových aparatur a jednoúčelových strojů.
  Zajišťujeme komplexní dodávky od projektu přes výrobu (kooperativním způsobem) až po zprovoznění u koncového zákazníka a následného servisu.
   Máme mnohaleté zkušenosti s aplikací vakuové techniky (vakuové pece, vakuové napařovací a naprašovací aparatury, aparatury pro vakuové sušení a odplyňování materiálů, …) v nejrůznějších průmyslových oblastech (elektronický a elektrotechnický průmysl, optika, metalurgie, sklářský průmysl, …) v ČR i zahraničí.

Co nabízíme:
 • Tvorba kompletní výrobní dokumentace elektroinstalací jednoúčelových strojů a technologických rozvaděčů v systému EPLAN Electric P8 s nadstavbou Pro Panel pro tvorbu 3D návrhů rozvaděčů. Systém EPLAN používáme v nejnovější dostupné verzi díky placené podpoře společnosti EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.
 • Programování řídících a vizualizačních aplikací v systému Control Web.
 • 3D modelování v prostředí SolidWorks.
 • Programování MikroPLC SIEMENS LOGO! a Schneider Electric Zelio.
 • Technické poradenství v oblasti aplikace a řízení vakuových systémů.
 • Návrh a prototypová výroba elektronických přístrojů.
 • Aplikace systémů platformy Raspberry Pi a Arduino v oblasti měření a řízení průmyslových procesů.
 • Prodej a servis vakuové techniky.

Profesní historie:
 • 2023 - Návrh a dodávka řídícího systému pro rozvod dusíku. Rekonstrukce vakuové pece pro elektrotechnický průmysl.
 • 2021 - 2022 - Rekonstrukce sušící vakuové pece pro elektrotechnický průmysl.
 • 2021 - Realizace výrobní elektrotechnické dokumentace pro specializované diagnostické přístroje. Zajištění výroby dle dokumentace. Koncový zákazník v USA.
 • 2020 - Modernizace řídícího systému termovakuové komory pro testování leteckých přístrojů
 • 2019 - Rekonstrukce sušící vakuové pece pro elektrotechnický průmysl.
 • 2018 – 2019 Vývoj řídícího systému jednoúčelové vakuové aparatury pro vakuové sušení (dodávka výrobní elektrodokumentace, software pro PLC, řešení pro sběr a archivaci dat z procesu).
 • 2018 - Rekonstrukce vakuové napařovací aparatury TESLA UP858 včetně nového řídícího systému a dodávky monitoru depozice tenkých vrstev.
 • 2017 - Realizace výrobní elektrotechnické dokumentace pro specializované diagnostické přístroje z oblasti metalurgie. Zajištění výroby dle dodané dokumentace. Koncový zákazník v USA.
 • 2016 - Vývoj a realizace řídícího systému pro laboratorní vakuovou napařovací aparaturu.
 • 2015 – 2016 - Konstrukční práce elektro a dodávka řídícího systému pro univerzální vakuovou pec do 1300 °C s turbomolekulární vývěvou.
 • 2014 – 2015 - Modernizace laboratorní vakuové napařovací aparatury včetně systému pro měření depozice tenkých vrstev.
 • 2012 – 2016 - Konstrukční práce elektro a programování řídícího systému pro pájecí vakuové pece do 1200 °C s difúzní vývěvou (pro výrobce vakuových pecí z ČR, několik instalací v ČR a zahraničí).
 • 2010 – 2012 - Konstrukční práce elektro a programování řídících systémů několika speciálních vakuových pecí pro výrobu a testování elektronických součástek. Instalace pecí mimo EU.
 • 2009 - Konstrukční práce elektro a programování SoftPLC aplikace termovakuové komory pro testování leteckých přístrojů.
 • Starší reference (konstrukční práce elektro a programování řídících systémů):
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah