Průmyslová automatizace - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Průmyslová automatizace

   Dodáváme průmyslové automatické řídící systémy, měřící systémy a regulační systémy nejen do aplikací vakuové techniky, ale i do mnoha dalších oborů. Naše systémy jsou převážně založeny na platformě PC s operačním systémem MS-Windows a PLC systémů předních výrobců. Dodávky jsou zajišťovány od projektu přes tvorbu software dle požadavků zákazníka, výrobu potřebného hardware až po dodávku a uvedení do provozu. Jednotlivé projekty jsou realizovány s využitím nejnovějších systémů a technologií.
             
Nejčastější využití:
                       
  • řízení průmyslových procesů                        
  • sběr, archivace a vyhodnocování dat
  • speciální měřící a testovací systémy
  • vzdálená správa průmyslových zařízení prostřednictvím internetu

    
Několik ukázek realizací:
    
    Řídící systém pro řízení a monitorování vědecké vakuové pece pro vývoj elektronických součástek. Systém je postaven na kombinaci SIEMENS LOGO! generace 6 a SoftPLC aplikaci připojené na moduly DataLab. Řídící systém běží na průmyslovém PC s operačním systémem Windows7. O řízení a monitoring pece se stará aplikace vytvořená v prostředí Control Web 6.1. Na PC je rovněž nainstalováno několik dalších speciálních aplikací pro obsluhu vědeckých přístrojů které jsou osazeny v 19“ části rozvaděče.
ZE450
    
    Elektrorozvaděč vakuové pece VPK900. Řídící systém na platformě SoftPLC. Aplikace vytvořená v prostředí Control Web 6.1, běžící na průmyslovém PC s operačním systémem Windows XP Embedded. SoftPLC aplikace komunikuje s pecí přes I/O jednotky DataLab. Systém má dvě operátorská rozhraní, jedno v rozvaděči stojícím ve strojovně. A druhé operátorské rozhraní je umístěno u vstupních dveří pece které se nacházejí ve speciálním čistém prostoru.
    
    Jednoduchý regulátor teploty pro předehřev vakuového potrubí.
Termostat
    
    Řídící jednotka automatu pro počítání a automatickou kontrolu soustružených dílů pro automobilový průmysl. Řídící jednotka Zelio Logic firmy Schneider Electric.
Zelio
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah