Vakuová pec VP800 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuová pec VP800

    Horizontální vakuová pec VP800 je určena pro odplyňování součástek ve vakuu před dalším zpracováním v optickém a elektrotechnickém průmyslu. Pec je koncipována jako zařízení pro zabudování do stěny výrobního prostoru s vysokým požadavkem na čistotu výroby (čistý prostor). Obslužná část je umístěna v čistém prostoru a ostatní části v navazujícím prostoru strojovny (šedý prostor), kde nejsou takové požadavky na čistotu a lze tam snadno provádět opravy a údržbu pece.

Popis konstrukce pece:
    Vakuová pec se skládá ze čtyř hlavních částí, a to z vlastní pece, pojezdu pro čištění pece, rozvaděče a skříňky s dotykovou obrazovkou  ovládanou z čistého prostoru. Vlastní pec je tvořena  vodorovně uloženým recipientem se dvěmi klenutými dveřmi. Přední dveře určené k nakládání a vykládání pece jsou umístěny v čistém prostoru a zbytek je v šedém prostoru. Zadní dveře pece jsou zavěšeny na pojezdu a umožňují otevření pece zezadu a vyjetí topného systému za účelem čištění nebo opravy. Vsázka se do pece vkládá na nakládacím přípravku. Přípravek se převáží na speciálním vozíku, který umožňuje jeho snadné vložení i vyjmutí z pece. Poličky v nakládacím přípravku jsou přestavitelné podle požadované skladby vsázky. Na bocích pece je  umístěn  vakuový čerpací systém, rozvod chladící vody, rozvod tlakového vzduchu pro ovládání pneumatických ventilů a rozvod dusíku pro napouštění pece.
    Řízení pece je řešeno pomocí průmyslového PC. Program řídícího počítače zajišťuje plně automatický provoz celého procesu, včetně sběru a vyhodnocování dat z technologie. Obsluha pece se provádí pomocí dotykové obrazovky. Dění v peci lze sledovat i na dálku v rámci podnikové sítě. Řídící systém pece je vybaven správcem uživatelů což  umožňuje přesnou evidenci celého technologického procesu včetně evidence pracovníků zodpovědných za jednotlivé úkony.

VP800
Vývoj a výroba tohoto zařízení je realizována ve spolupráci s PZP Komplet a.s.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah