Řídící systémy na platformě Control Web - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Řídící systémy na platformě Control Web

ControlWeb
    Námi dodávané aplikace v systému Control Web  jsou zpravidla typu SoftPLC, tj. aplikace sloužící pro přímé řízení procesů a současnou vizualizaci. Samozřejmě součástí takové aplikace je sběr a zpracování dat. Aplikace jsou provozovány na počítačích různé architektury dle způsobu použití, od klasických stolních PC, notebooků, výkonných průmyslových PC až po Embedded PC.
    Samozřejmě mnoho dodaných aplikací také slouží pouze pro sběr a zpracování dat z technologických procesů. Například měření parametrů výrobků při výstupní kontrole, různé zkušebny, monitorování klimatu ve výrobním provoze a podobně.
    Aktuálně využíváme poslední verzi systému s označením 8. Samozřejmě stále dodáváme aplikace na předcházejících verzích 7 a 6.1, případně i na verzi 5.
Co je Control Web?
             
    Systém Control Web je jednotné programové prostředí pro vývoj a provozování aplikací v oblastech automatizačních a informačních technologií. Systém nabízí mnohem víc než pouhý SCADA systémem.
     Control Web je rozhodně cenově přístupným nástrojem, který umožňuje levné a rychlé realizování nejen průmyslových řídících a vizualizačních aplikací. Rovněž je vhodným řešením pro tvorby rozsáhlých podnikových distribuovaných aplikací s velkým množstvím měřených bodů a operátorských obrazovek, pracujících na řadě počítačů zapojených do sítě. Je to ideální nástroj pro laboratorní a studijní aplikace, který si snadno poradí s laboratorními a testovacími úlohami, neboť dokáže úlohy simulovat, vizualizovat, automaticky měřit a tisknout protokoly. Jednotné prostředí poskytuje programátorům aplikací komponenty a služby včetně grafického vývojového prostředí pro rychlé vyřešení náročných požadavků kladených na současné moderní systémy.
      
Podrobnější informace o systému Control Web naleznete na stránkách jeho výrobce https://www.mii.cz

Ukázky některých aplikací

Řídící systém pro vysokoteplotní vakuové pece. Systém byl původně navržen pro rekonstrukci vakuové pece Tesla PZ865. Postupně byl modifikován pro několik dalších pecí jako je Tesla PZ810, nové pece firmy PZP Komplet a.s. a naposledy pro pec VP450. Řídící systém má společné jádro pro všechny dosud aplikované systémy a s hardwarem pecí komunikuje pomocí ovladače upraveného na míru konkrétní aparatuře. V současné době je software lokalizováno do  češtiny, angličtiny a ruštiny. Systém může běžet na jakémkoliv PC s operačním systémem Windows XP a novějším. Jako komunikační hardware je zpravidla použito systému DataLab, ale je možné využít cokoliv jiného, včetně PLC. Software zajišťuje kompletní řízení, včetně regulace teploty, sběr dat a jejich vyhodnocení.                    

VP450
VP450
VP450
Řídící systém vakuové aparatury pro výrobu a testování přístrojů v oblasti výroby elektronických součástek. Aplikace má za úkol kromě kompletního řízení vakuové pece a procesu topení  i testování a měření elektrických parametrů zpracovávaného elektronického prvku, sběr a vyhodnocení dat. Řízení pece obstarávají jednotky DtaLab s rozhraním Ethernet, komunikace s měřícími přístroji je realizována pomocí RS-232 a USB. Aplikace běží na výkonném průmyslovém PC s operačním systémem Windows 7 Ultimate. Na PC je současně s řídící aplikací provozováno několik dalších softwarových aplikací pro obsluhu instalovaných vědeckých přístrojů.
ZE122
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah