Vysokoteplotní vakuová pec VP450 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vysokoteplotní vakuová pec VP450

    Vakuová pec VP450 je univerzální zařízení umožňující provádět tepelné zpracování vsázky ve vakuu nebo atmosféře inertních plynů. Pec je určena zejména pro kapilární pájení, lesklé žíhání, slinování, popouštění, difúzní svařování a odplyňování. Maximální provozní teplota je do 1300 °C.
TECHNICKÝ POPIS

    VP450 je vakuová jednokomorová odporová pec se studenými stěnami. Vysokovakuová část pece včetně recipientu je vyrobena z nerezové oceli. Odporový topný koš, tepelné stínění a vsázkový stolek jsou z molybdenu. Dvojitý plášť recipientu je chlazen protékající vodou. Zvedání recipientu je hydraulické. Zdroj vakua tvoří čerpací soustava složená z rotační a difúzní vývěvy. Plně automatický nebo ruční provoz zajišťuje řídící počítač osazený dotykovým LCD monitorem. Řídicí systém také chrání před chybnou obsluhou blokováním nežádoucích funkcí. Průběh pracovního cyklu je plně monitorován řídicím systémem s možností archivace, tisku, ukládání technologických dat popřípadě výstupních protokolů. Řídící, elektrická a silová část pece je umístěna ve zvláštním stojanu vedle pece.

VP450
Funkční možnosti:

  • Provoz pece v oboru nízkého vakua
  • Provoz pece v oboru vysokého vakua
  • Provoz pece v regulovaném tlaku připouštěním inertního plynu a to ve fázi topení i chlazení vsázky
  • Samovolné chlazení vsázky ve vakuu
  • Samovolní chlazení za přítomnosti inertního plynu

Technické parametry:

Proudová soustava: TN-C 3x230/400V - 50Hz
Příkon pece: 38,5 kW
Krytí: IP54, IP20
Max. provozní teplota: 1 300 °C
Hmotnost stroje: 2 500 Kg
Mezní tlak pece (čistá pec prázdná): 1.10-7 mbar
Pohyb recipientu: hydraulicky, zdvih H=800mm, boční odklon
Tlakový vzduch: 5-6 bar
Inertní plyn (Ar, N): 0,1 bar
Vsázka:
- průměr x výška ø350 x 400 mm
- hmotnost 50 Kg
Prostředí:
- teplota: 15 – 25 °C
- relativní vlhkost: 80%
Chladicí kapalina:
- teplota: max. 25 °C
- tlak: 2-4 bar
- karbonátová tvrdost: 4-6° 1.43 až 2,14mval*l-1
- reakce : 8,8 pH
- spotřeba okruh čerpání: 7 l/min (420 l/hod)
- spotřeba okruh komora: 20 l/min (1200 l/hod)
Hlavní obrazovka řídícího programu
Záznam procesních dat
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah