Vakuová suška VSZ-233 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuová suška VSZ-233

Účel a použití zařízení

    Zařízení slouží k temperování, odplynění a čištění povrchu drobných předmětů ve vakuu, nebo pod ochrannou atmosférou (s nižším tlakem než je okolní atmosféra), při teplotě do 200 °C.

Technický popis zařízení

    Zařízení se skládá ze stolu na němž jsou umístěny oba recipienty, levý s topením pro temperaci, pravý odkládací pro skladování pod vakuem. Na recipientech jsou připevněny deskové ventily, na které navazuje vakuové potrubí na němž je zavěšena turbomolekulární vývěva. Ve stole pod recipienty je uložena membránová vývěva, transformátor, rozvod vody a vzduchu. Na pravé straně je ke stolu pevně připojena řídící skříň s elektrovýzbrojí zařízení, řídící jednotkou vakua, zdrojem čerpacího agregátu, vakuometrem a PID regulátorem.
VSZ-233
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah