Vakuová pec VP 500 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuová pec VP 500

Základní popis

    Vakuová pec se skládá ze tří hlavních částí – recipientu, rozváděče a manipulátoru.
    Recipient (pracovní prostor pece) je ukotvený na nízkém ocelovém rámu. Skládá se z klenutého dna, válcového pláště a klenutého víka. Všechny tři části jsou z nerezové oceli ve dvouplášťovém provedení chlazeném vodou.
    Ve dně recipientu je ukotveno odporové topení válcového tvaru s jednoduše demontovatelným stíněním. V horní části válcového pláště je příruba pro připojení vakuového čerpacího systému. Ve víku je zavěšen přípravek s výškově nastavitelnými policemi pro vložení vsázky.
    K otvírání a zavírání pece slouží manipulátor ukotvený na ocelovém rámu vedle recipientu. K pohyblivé vidlici manipulátoru je uchyceno víko recipientu s přípravkem pro vsázku. Manipulátor umožňuje zvednout víko s přípravkem, v horní poloze otočit o cca. 120° a sjet mimo plášť dolů tak, aby bylo možno vložit vsázku.
    Těsně k rámu pece je přistaven rozváděč, který obsahuje veškerou elektrovýzbroj, rozvod chladicí vody s hlídáním průtoku, rozvod tlakového vzduchu pro ovládání ventilů, rozvod dusíku pro napuštění pece a vakuový čerpací systém.
   Vakuový čerpací systém je tvořen dvoustupňovou rotační olejovou vývěvou s odlučovačem oleje na výstupu, vakuovými ventily a kryogenní vývěvou.
VP500
VP500

Řízení pece

    Řízení technologického procesu zajišťuje řídicí průmyslový počítač s komfortní 15“ dotykovou obrazovkou. Řídicí program umožňuje plně automatický provoz, kdy obsluze je umožněna pouze výměna vsázky a spuštění procesu. V případě požadavku změny technologického procesu je možno přes heslo jednoduchým způsobem měnit parametry mezi pevně nastavenými mezemi. Z hlediska bezpečnosti provozu je vždy zajištěno blokování nedovolených stavů, aby nemohlo dojít k poruše zařízení či k znehodnocení vsázky. Pro zobrazování aktuálního tlaku je pec osazena měřicí a vyhodnocovací jednotkou s měrkami Pirani a Penning. V průběhu technologického procesu jsou na obrazovce zobrazovány všechny důležité údaje o procesu a stavu zařízení - vakuové schéma zařízení zobrazuje polohy jednotlivých ventilů, stav vývěv, topení a chladicích okruhů; číselné ukazatele zobrazují čas probíhajícího cyklu, požadovanou a skutečnou teplotu v recipientu; graf zobrazuje v časovém průběhu tlak v zařízení, teplotu uvnitř a vně vsázky. Naměřené hodnoty teplot a tlaku jsou ukládány v pravidelných intervalech do paměti s možností zobrazení průběhu procesu přímo na obrazovce zařízení nebo exportu dat na jiný počítač.

Základní technické údaje vakuové pece VP 500

Rozměry pece (v/š/h)      2450/2500/1400 mm
Pracovní prostor (D/v)     500 / 800 mm
Max.pracovní teplota       450 °C
Mezní tlak                     5x10-4 Pa
Napájecí napětí              400/230 V, 50 Hz
Příkon pece                   25 kVA
Pec byla vyrobena na zakázku dle požadavků koncového zákazníka. Výrobu pece realizovala firma PZP Komplet a.s.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah