Vakuová pec VP 500 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuová pec VP 500

Základní popis

    Vakuová pec se skládá ze tří hlavních částí – recipientu, rozváděče a manipulátoru.
    Recipient (pracovní prostor pece) je ukotvený na nízkém ocelovém rámu. Skládá se z klenutého dna, válcového pláště a klenutého víka. Všechny tři části jsou z nerezové oceli ve dvouplášťovém provedení chlazeném vodou.
    Ve dně recipientu je ukotveno odporové topení válcového tvaru s jednoduše demontovatelným stíněním. V horní části válcového pláště je příruba pro připojení vakuového čerpacího systému. Ve víku je zavěšen přípravek s výškově nastavitelnými policemi pro vložení vsázky.
    K otvírání a zavírání pece slouží manipulátor ukotvený na ocelovém rámu vedle recipientu. K pohyblivé vidlici manipulátoru je uchyceno víko recipientu s přípravkem pro vsázku. Manipulátor umožňuje zvednout víko s přípravkem, v horní poloze otočit o cca. 120° a sjet mimo plášť dolů tak, aby bylo možno vložit vsázku.
    Těsně k rámu pece je přistaven rozváděč, který obsahuje veškerou elektrovýzbroj, rozvod chladicí vody s hlídáním průtoku, rozvod tlakového vzduchu pro ovládání ventilů, rozvod dusíku pro napuštění pece a vakuový čerpací systém.
   Vakuový čerpací systém je tvořen dvoustupňovou rotační olejovou vývěvou s odlučovačem oleje na výstupu, vakuovými ventily a kryogenní vývěvou.
VP500
VP500

Řízení pece

    Řízení technologického procesu zajišťuje řídicí průmyslový počítač s komfortní 15“ dotykovou obrazovkou. Řídicí program umožňuje plně automatický provoz, kdy obsluze je umožněna pouze výměna vsázky a spuštění procesu. V případě požadavku změny technologického procesu je možno přes heslo jednoduchým způsobem měnit parametry mezi pevně nastavenými mezemi. Z hlediska bezpečnosti provozu je vždy zajištěno blokování nedovolených stavů, aby nemohlo dojít k poruše zařízení či k znehodnocení vsázky. Pro zobrazování aktuálního tlaku je pec osazena měřicí a vyhodnocovací jednotkou s měrkami Pirani a Penning. V průběhu technologického procesu jsou na obrazovce zobrazovány všechny důležité údaje o procesu a stavu zařízení - vakuové schéma zařízení zobrazuje polohy jednotlivých ventilů, stav vývěv, topení a chladicích okruhů; číselné ukazatele zobrazují čas probíhajícího cyklu, požadovanou a skutečnou teplotu v recipientu; graf zobrazuje v časovém průběhu tlak v zařízení, teplotu uvnitř a vně vsázky. Naměřené hodnoty teplot a tlaku jsou ukládány v pravidelných intervalech do paměti s možností zobrazení průběhu procesu přímo na obrazovce zařízení nebo exportu dat na jiný počítač.

Základní technické údaje vakuové pece VP 500

Rozměry pece (v/š/h)      2450/2500/1400 mm
Pracovní prostor (D/v)     500 / 800 mm
Max.pracovní teplota       450 °C
Mezní tlak                     5x10-4 Pa
Napájecí napětí              400/230 V, 50 Hz
Příkon pece                   25 kVA
Pec byla vyrobena na zakázku dle požadavků koncového zákazníka. Výrobu pece realizovala firma PZP Komplet a.s.
Návrat na obsah