Vakuová pec TESLA Opočno PZ 810 (repasovaná) - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuová pec TESLA Opočno PZ 810 (repasovaná)

Použití

    Vakuová pec PZ 810 je univerzální zařízení umožňující provádět tepelné zpracování vsázky ve vakuu nebo atmosféře inertních plynů. Pec je určena zejména pro kapilární pájení, lesklé žíhání, slinování, popouštění, difúzní svařování a odplyňování.
PZ810

Funkční možnosti

Vybavení pece poskytuje následující technologické možnosti tepelného zpracování vsázky:
  • provoz pece v oboru tlaků nízkého vakua
  • provoz pece v oboru tlaků vysokého vakua
  • provoz pece v regulovaném tlaku připouštěním inertního plynu a to jak ve fázi topení, tak i ve fázi chlazení vsázky
  • samovolné chlazení vsázky ve vakuu nebo přetlaku inertního plynu
  • max. provozní teplota je 1200°C, krátkodobě 1400°C
  • max. hmotnost vsázky 50kg
  • max. dovolený rozměr vsázky (průměr x výška) 330 x 380 mm
  • mezní tlak (prázdná odplyněná pec) 1E-3 Pa

Technický popis

    PZ 810 je vakuová jednokomorová odporová pec se studenými stěnami. Vysokovakuová část pece včetně recipientu je vyrobena z nerezové oceli. Odporový topný koš, tepelné stínění a vsázkový stolek jsou z molybdenu. Dvojitý plášť recipientu je chlazen protékající vodou. Zvedání recipientu je hydraulické. Zdroj vakua Tvoří čerpací soustava složená z rotační a difúzní vývěvy. Poloautomatický provoz umožňuje řízení pece podle přímé volby obsluhy. Tento provoz je chráněn před chybnou obsluhou blokováním nežádoucích funkcí.
    Průběh pracovního cyklu může být registrován pomocí PC připojeného k PID regulátoru přes RS-232 nebo EIA 485. Elektronická a silová část pece je umístěna ve zvláštním stojanu.

Parametry automatického cyklu:
  • programová regulace PID, 30 programů, 15kroků
  • řízení topení a chlazení v rozsahu 500 až 1500°C

   Výše přeškrtnuté parametry platily v případě výměny původního regulátoru TESLA za PID regulátor firmy HTH8 s.r.o., v současné době je u stávajících pecí zpravidla nutná kompletní výměna elektroinstalace. U takto renovovaných pecí je využíván moderní řídící systém pro řízení vakuových pecí který pro tento účel již řadu let vyvíjíme.

PZ810 Tesla
Vakuová pec TESLA PZ810 v původním stavu
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah