Hledač netěsností TESLA Opočno KU 872 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Hledač netěsností TESLA Opočno KU 872

KU872Použití

   Hledač netěsnosti KU 872 je samostatné univerzální zařízení určené k zjišťování netěsností vakuových součástí, uzavřených vakuových systémů a k hledání netěsnosti.

Funkční možnosti

Zkoušení je možno provádět:
  • s vyčerpaným objektem za vnějšího ofukování zkušebním plynem
  • s přetlakem zkušebního plynu uvnitř zkoušeného objektu

Technický popis

    Princip hledače je založen na hmotovém analyzátoru nastaveném na atomovou hmotnost helia. Od zkoušeného objektu jsou do hledače přiváděny zbytkové plyny. Analyzátorem je měřena koncentrace zkušebního plynu pronikajícího netěsnostmi. Zvyšování koncentrace zkušebního plynu je úměrné velikosti natékání. Vysokovakuový systém, složený z rotační vývěvy, difúzní vývěvy, lapače par, uzavíracího ventilu a vymrazovačky, vytváří pracovní vakuum pro hmotový analyzátor s elektrometrickým zesilovačem kolektorového proudu.
    K rychlejšímu dosažení pracovního tlaku slouží pomocná vývěva připojená k vstupnímu hrdlu přes elektromagnetický ventil. Vakuový systém je chráněn ventilovou kombinací v návaznosti na vakuové relé. Pro stanovení citlivosti a pro kontrolu hledače je v aparatuře umístěna kalibrační netěsnost. Požadovaná citlivost se nastavuje otočným přepínačem na panelu indikátoru. Indikátor je vestavěn do přenosné skříňky. Hodnotu měřené netěsnosti lze stanovit z údaje na stupnici měřícího přístroje, nebo informativně podle výšky tónu akustického signálu z instalovaného reproduktoru.
TESLA KU872
Technické údaje

Citlivost:          
  • nejmenší zjistitelná netěsnost 10-12 N.ms-1 (10-9 Pa.l.s-1)        
  • nejmenší zjistitelná koncentrace helia ve vzduchu 1:2.107
  •                                                           
Pracovní teplota okolí +15 až + 35°C
Relativní vlhkost 35-80 %
Prostředí neklimatizované bez agresivních plynů a par
Síťové napájecí napětí 220 V ±5 %, 50 Hz, 1,1 kVA
Hmotnost zařízení 170 kg
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah