UHV (Ultra High Vacuum) a XHV (Extreme High Vacuum) - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

UHV (Ultra High Vacuum) a XHV (Extreme High Vacuum)

UHV (Ultra High Vacuum) a XHV (Extreme High Vacuum) jsou dva pojmy, které se používají pro označení extrémně vysokých vakuových podmínek. I když jsou si tyto pojmy velmi podobné, existují mezi nimi určité rozdíly.
UHV se obvykle používá pro označení vakuových podmínek v rozmezí tlaku mezi 1x10-7 až 1x10-9 Pa (1x10-9 až 1x10-11 mbar), zatímco XHV se používá pro vakuové podmínky s tlakem pod 1x10-9 Pa (1x10-11 mbar). To znamená, že XHV představuje ještě extrémnější vakuové podmínky než UHV.

Dalším rozdílem mezi UHV a XHV je, že XHV vyžaduje výrazně vyšší úroveň čistoty prostředí než UHV. To znamená, že ve vakuových komorách s XHV musí být minimalizovány jakékoli kontaminace, jako jsou například zbytky plynů, nečistoty z povrchů nebo emisní produkty. XHV vakuové komory jsou často vybaveny speciálními systémy, jako jsou například systémy pro čištění povrchů, aby se minimalizovala pravděpodobnost kontaminace.

Posledním rozdílem mezi UHV a XHV je, že XHV vyžaduje použití speciálních materiálů pro vakuové komory, těsnění a další komponenty, aby se minimalizovala pravděpodobnost kontaminace a zachovaly extrémně nízké tlaky. Tyto materiály jsou často vyrobeny z materiálů, jako je například křemík, safír, diamant nebo speciální druhy ocelí, které jsou velmi čisté a mají vynikající vlastnosti vysokého vakuového prostředí.

Závěrem lze říci, že UHV a XHV jsou v obou případech extrémně nízké vakuové podmínky, ale XHV představuje ještě extrémnější vakuové podmínky než UHV a vyžaduje vyšší úroveň čistoty prostředí a speciální materiály pro vakuové komory a komponenty.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah