Nabídka vakuové pece TESLA PZ810 - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Nabídka vakuové pece TESLA PZ810

Katalog > Vakuová technika > Inzerce
    Vakuová pec z produkce TESLA Opočno PZ810 pro zpracování vsázky ve vakuu, nebo atmosféře inertních plynů. Pec je určena zejména pro kapilární pájení, lesklé žíhání, slinování, popouštění, difúzní svařování a odplyňování. Rok výroby 1989, pec byla minimálně používána, je v původním stavu bez úprav. Prodej této pece zprostředkováváme. Lokalita Žilina – Slovensko ZAŘÍZENÍ PRODÁNO. Na tuto pec můžeme nabídnout služby ohledně znovu uvedení do provozu, případně její rekonstrukci.
Technické parametry
PZ810 nákres
    Vybavení pece poskytuje následující technologické možnosti tepelného zpracování vsázky:

  • provoz pece v oboru tlaků nízkého vakua
  • provoz pece v oboru tlaků vysokého vakua
  • provoz pece v regulovaném tlaku připouštěním inertního plynu a to jak ve fázi topení, tak i ve fázi chlazení vsázky
  • samovolné chlazení vsázky ve vakuu nebo přetlaku inertního plynu
  • max. provozní teplota je 1200°C, krátkodobě 1400°C
  • max. hmotnost vsázky 50kg
  • max. dovolený rozměr vsázky (průměr x výška) 330 x 380 mm
  • mezní tlak (prázdná odplyněná pec) 1E-3 Pa

    PZ 810 je vakuová jednokomorová odporová pec se studenými stěnami. Vysokovakuová část pece včetně recipientu je vyrobena z nerezové oceli. Odporový topný koš, tepelné stínění a vsázkový stolek jsou z molybdenu. Dvojitý plášť recipientu je chlazen protékající vodou. Zvedání recipientu je hydraulické. Zdroj vakua Tvoří čerpací soustava složená z rotační a difúzní vývěvy.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah