Jednotky tlaku a jejich převod - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Jednotky tlaku a jejich převod

    Základní SI jednotkou tlaku je pascal, kde Pa=N·m-2=kg·m-1·s-2. V praxi se používá celá řada dalších jednotek, kterými lze hodnotu tlaku vyjádřit. Užívané jednotky se liší dle zvyklostí různých regionů ve světě. A nebo jsou již zastaralé, ale stále se s nimi lze setkat v odborné či starší technické literatuře.

Některé další jednotky tlaku:
  • torr je hydrostatický tlak 1 mm Hg sloupce na hladině moře při 0°C
  • atm je fyzikální atmosféra a vychází ze standardního tlaku atmosférického vzduchu
  • psi (z angl. „pound per square inch“) libra na čtvereční palec odpovídá tlaku g·lb·in-2 na hladině moře
  • psf (z angl. „pound per square foot“) libra na čtvereční stopu odpovídá tlaku g·lb·ft-2 na hladině moře
  • kp·cm-2 je kilopond na centimetr čtvereční, tzv. technická atmosféra (at) a odpovídá tlaku g·kg·cm-2 na hladině moře
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah