Vakuové pece - Vakuotechnika.cz

Přihlášený uživatel:Odhlásit
Přejít na obsah

Vakuové pece

    Tepelný proces realizovaný ve vakuu má hlavní výhodu v tom, že lze poměrně snadno dosáhnout neutrálních podmínek, čímž se zabrání oxidaci nebo jiným povrchovým změnám materiálů a to i v případě použití citlivých kovů a slitin.

    Metalurgické vakuové pece jsou zařízení určená k tepelnému zpracování kovových materiálů ve vakuu, nebo v atmosféře inertních plynů.

    Pece jsou určeny zejména k lesklému žíhání, kalení inertním plynem, popouštění, kapilárnímu pájení, odplyňování, slinování a difusnímu svařování. Ve výjimečných případech i k omezenému odlévání ve vakuu.

    Pece je možno převážně využít k tepelnému zpracování a pájení konstrukčních, žárupevných, žáruvzdorných a korozivzdorných ocelí, rychlořezných ocelí, magnetických materiálů, většiny neželezných kovů a zvláštních slitin.
    Kapilární pájení  lze provádět ve vakuu nebo atmosféře inertního plynu nebo kombinovaně. Tím lze  umožnit spojování dílů s velice rozdílnou hmotou, nebo dílů z různorodých  materiálů, klasickými postupy nespojitelnými. Pájení probíhá bez tavidla a  výsledkem jsou lesklé čisté dílce s vakuově těsnými a pevnými spoji.
Jiří Štěpán
Pohoří 213, CZ518 01 Dobruška
tel.: +420 603 903 521
Návrat na obsah